Publicerat

Senaste publikationer

Nyberg, Annakarin & Dunkels, Elza (2022) Härskarteknik i digitala lärmiljöer
– om att identifiera, hantera och förebygga. I Lundmark, Sofia & Kontio, Janne (Red.) Digitala didaktiska dilemman. Stockholm, Natur & Kultur.

Dunkels, Elza (2021) Skärmstark – Handbok för vuxna om unga och skärmar. Stockholm, Verbal. (Finns även som e-bok)

Dunkels, Elza (2021) Vad gör unga på nätet? Fjärde upplagan. Malmö, Gleerups.

Dunkels, Elza (2020) Skärmtiden är ingenting. I Kyrk-Seger, Erika (Red.) Digitalt meningsskapande i förskolan. Stockholm, Lärarförlaget.

Dunkels, Elza (2019) Internet är fantastiskt på många sätt, men… I Perspektiv på bokens och läsandets förvandlingar. Stockholm, Stolpe förlag.

Nyberg, Annakarin; Elza, Dunkels (2019) Vad är egentligen näthat? Svensk Psykiatri, Svenska psykiatriska föreningen 2019, (4) : 16-17

Dunkels, Elza (2019) I mediepanikens fotspår: barns rätt till digital kompetens och säkerhet på nätet. I Kjällander, Susanne & Riddersporre, Bim (Red.) Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm, Natur & Kultur.

Nyberg, Annakarin & Dunkels, Elza (2018) Näthat: strategier och förhållningssätt. Stockholm, Lin Education.

Dunkels, Elza (2018) Vad gör unga på nätet? Tredje upplagan. Malmö, Gleerups.

Antonius J. van Rooij et al. (2018) A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution. Journal of Behavioral Addictions, 7(1):1-9.

Aarseth, Espen et al. (2017) Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. Journal of Behavioral Addictions, 6(3):267-270.

Bamsetidningen (2017) Bamses skola: Källkritik på nätet. Nr 2-2017.

Bamsetidningen (2017) Tips om internet. Nr 15-2017.

Dunkels, Elza (2016) Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet. Gothia fortbildning.

Marklund, Leif & Dunkels, Elza (2016) Digital play as a means to develop children’s literacy and power in the Swedish preschool. Early Years, 36(3), 289-304.

Dunkels, Elza (2016) Kollektiva lärandemodeller på nätet. I Nygårds, Karin & Raymond, Therese (Red.) Navigera i den digitala samtiden: en antologi om den nya lärarrollen. Stockholm, Lärarförlaget.

Säker användning av nätet (senast uppdaterad 2018), en modul i Skolverkets lärportal om digital kompetens. Finns även som pdf.

Böcker

Nyberg, Annakarin & Dunkels, Elza (2018) Näthat: strategier och förhållningssätt. Stockholm, Lin Education.

Dunkels, Elza (2018) Vad gör unga på nätet? Tredje upplagan. Malmö, Gleerups.

Dunkels, Elza (2016) Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet. Gothia fortbildning.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2012) Invisible Girl. Umeå universitet.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2011) Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. Hershey: IGI Global. Mitt kapitel: Youth and Contemporary Learning.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) (2011) Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices. Hershey: IGI Global. Mitt kapitel: Young People and Online Risk.

Dunkels, Elza (2012) Vad gör unga på nätet? Andra upplagan. Malmö, Gleerups.

Dunkels, Elza (2009) Vad gör unga på nätet? Första upplagan. Malmö, Gleerups.

Dunkels, Elza (2007) Bridging the distance: children’s strategies on the internet. Doctoral thesis. Umeå University.

Bokkapitel

Dunkels, Elza (2019) I mediepanikens fotspår: barns rätt till digital kompetens och säkerhet på nätet. I Kjällander, Susanne & Riddersporre, Bim (Red.) Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm, Natur & Kultur.

Dunkels, Elza (2016) Kollektiva lärandemodeller på nätet. I Nygårds, Karin & Raymond, Therese (Red.) Navigera i den digitala samtiden: en antologi om den nya lärarrollen. Stockholm, Lärarförlaget.

Dunkels, Elza & Dunkels, Maya (2012) Wayne 4 Ever – I Tramp-stamp Myself Before Someone Else Does. I Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (Red.) Invisible Girl. Umeå universitet.

Dunkels, Elza (2010) The Kids Are Alright – perspectives on children’s online safety. I Carlsson, Ulla (Red.) Children and Youth in the Digital Media Culture. From a Nordic Horizon. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) Reaktioner på ungas nätanvändning. I Carlsson, Ulla (Red.) Barn och unga i den digitala mediekulturen. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2009) Unga och nätet. I Lindgren, Simon (Red.) Ungdomskulturer. Malmö, Gleerups.

Lüders, Marika, Bae Brandtzæg, Petter & Dunkels, Elza (2009) Risky Contacts. I Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (Red.) Kids Online. London, Policy Press.

Wold, Thomas, Aristodemou, Elena, Laouris, Yiannis & Dunkels, Elza (2009) Inappropriate Content. I Livingstone, Sonia & Haddon, Leslie (Red.) Kids Online. London, Policy Press.

Dunkels, Elza, & Enochsson, AnnBritt (2007) One to one interviews with young people using online chat. I M. Quigley (Red.), Encyclopedia of information ethics and security. Hershey: Idea Group Reference.

Dunkels, Elza (2005) Young people’s net cultures. I C. Howard (Red.), Encyclopaedia of distance learning (Vol. 4, pp. 2067-2074). Hershey: Idea Group Reference.

Dunkels, Elza (2002) Net Cultures. I Buchberger, F. (Red.) @-Learning in Higher Education. Linz: Universitätsverlag.

Tidskriftsartiklar

Antonius J. van Rooij et al. (2018) A weak scientific basis for gaming disorder: Let us err on the side of caution. Journal of Behavioral Addictions, 7(1):1-9.

Aarseth, Espen et al. (2017) Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. Journal of Behavioral Addictions, 6(3):267-270.

Marklund, Leif & Dunkels, Elza (2016) Digital play as a means to develop children’s literacy and power in the Swedish preschool. Early Years, 36(3), 289-304.

Dunkels, Elza (2010) A Critical Perspective on Online Safety Measures. Nordic Journal of Digital Literacy, 01/2010, 72-85. http://www.idunn.no/ts/dk/2010/01

Dunkels, Elza (2009) När kan vi tala om nätmobbning? Locus, 2009(2). http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=8228&a=60970

Dunkels, Elza, Gun-Marie Frånberg and Camilla Hällgren (2008) Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, 2008(3/4). http://www.use.umu.se/digitalAssets/21/21025_lofu_3-4_08.pdf

Dunkels, Elza (2008) Children’s Strategies on the Internet. Critical Studies in Education, 49(2). http://korta.nu/a8f6

Dunkels, Elza (2006) The digital native as a student – implications for teacher education. Tidskrift för lärarutbildning och forskning(1/2006), 43-56. http://www.kulturer.net/documents/lofu_nr1_2006_dunkels.pdf

Dunkels, Elza (2005) Nätkulturer – vad gör barn och unga på internet? Tidskrift för lärarutbildning och forskning(1-2/2005), 41-49. http://www.kulturer.net/documents/lofu_nr1-2_2005_dunkels.pdf

Övrigt

Dunkels, Elza (2014) Online Safety for Children. Media Development, WACC.

Dunkels, Elza (2013) Unga kvinnor på nätet är inga offer. I Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa. Stockholm, Kvinnor Kan.

Findahl, Olle, Dunkels, Elza & von Feilitzen, Cecilia (2013) Med egna ord – barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. Göteborg, Nordicom.

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Vad nytt om barn och internet i Sverige? Resultat från den europeiska undersökningen EU Kids Online. Nordicom Information; 33(4), p. 71-80.

von Feilitzen, Cecilia, Findahl, Olle & Dunkels, Elza (2011) Hur farligt är internet? Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online. Göteborg, Nordicom.

Dunkels, Elza (2010) Net Nanny. http://netnanny.wordpress.com.

Dunkels, Elza, Frånberg, Gun-Marie & Hällgren, Camilla (2009) Young People and Contemporary Digital Arenas: Identity, Learning and Abusive Practices. Paper presented at the SITE 2009 Conference, Charleston, SC, USA.

Dunkels, Elza (2007) Nätkulturer. http://www.kulturer.net.

Dunkels, Elza (2003) Vad är nätkulturer? Stockholm, Myndigheten för Skolutveckling. http://www.natkulturer.se/studiematerial/ElzaDunkels.pdf.

Dunkels, Elza (Ed.) (2001) IKT och lärande. Lund, Studentlitteratur.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s