Doktorand i pedagogik med IT-inriktning

Vid Umeå universitets pedagogiska institution har forskning med inriktning mot lärande och informations- och kommunikationsteknologi bedrivits sedan 1990-talet. Idag består forskningsmiljön av ett 15-tal lärare och forskare. Forskningsmiljön är på stark frammarsch inom det nationella forskningsfältet.

Inom ramen för forskningsprofilen Learning & Information and Communication Technologies (LICT) riktas intresset mot `Technology Enhanced Teaching and Learning`, `Online Communities` och `Computer-based Simulations`. Doktorandarbetet ska bedrivas som en del i ett gemensamt forskningsinitiativ, mellan Pedagogiska institutionen och Umeå kommun, som fokuserar digitala teknologier och lärande i grundskola och gymnasium. Särskilt tyngdpunkt i forskningen ska förläggas på Umeå kommuns satsning ”en elev – en dator”. Denna satsning innebär att varje elev erhåller en egen bärbar dator för användning i sitt skolarbete.

Aktuellt att studera är de praktiker som införlivas och utvecklar sig i skolorna vid implementering, integrering och användning av digitala teknologier i form av bärbara datorer i den dagliga verksamheten. Doktorandprojektet ska, med tydligt fokus på ”en elev – en dator” satsningen i Umeå kommun, svara på frågor som till exempel vilka former av kunskap som utvecklas av elever och på vilka vis detta sker, vilka kunskapsinnehåll som lärare väljer ut och på vilka vis undervisningen planeras och genomförs för att eleverna ska kunna utveckla dessa kunskaper. Ytterligare frågor att besvara är tillexempel vilka former av kollaborativt lärande som aktiveras i undervisningssituationen och på vilka vis eleverna uttrycker dessa i relation till varandra. Även olika former av feedback och stöttande processer kan bli viktiga. Doktorandarbetet i sin helhet kommer även att diskuteras med fokus på vilka implikationer som ”en elev – en dator” har för den pedagogiska praktiken i skolorna och särskilt i relation till lärarnas förändrade roll och arbetssätt.

Behörig att bli antagen till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt minst 90 högskolepoäng i pedagogik eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den särskilda behörigheten kan exempelvis ha erhållits genom studier i pedagogik eller genomgången lärarutbildning, idrottsvetenskaplig utbildning eller utbildning inriktad mot personal-, ledarskap- och organisationsutveckling med inslag av pedagogik motsvarande 90 högskolepoäng. Behörighet för tillträde till forskarnivå anses även den som före den 1 juli 2007 har en högskoleutbildning om minst 120 poäng (motsvarande180 högskolepoäng) varav minst 60 poäng (motsvarande 90 högskolepoäng) i pedagogik eller motsvarande.

Vid urval bland behöriga sökande läggs vikt vid tidigare studieresultat, kvalitén på den inlämnade forskningsskissen samt personlig lämplighet. Då delar av doktorandarbetet kommer att genomföras i form av klassrumsforskning är erfarenhet från skolans praktik meriterande. I övrigt hänvisas till högskoleförordningens bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) på: www.hsv.se/ (regler och tillsyn).

Din ansökan, märkt med dnr 313-1072-10 ska vara inkommen till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå, senast 2010-12-16. Läs mer på http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/313-1072-10.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s