Lucka 3: Är sociala medier bra eller dåliga?

Det finns många studier som menar att de visar på negativa effekter av samtida medier men som egentligen inte gör det. De kan visa på ett samband, men inte nödvändigtvis på ett orsakssamband, något som jag ska återkomma till i en annan lucka, då jag tänkte plocka isär just ett par såna studier.

Att jag säger att de har fel betyder dock inte att jag har andra studier med motsatta resultat att visa upp. Det är inte så enkelt att vi kan ta fram olika resultat och se vilket som vinner och därmed representerar sanningen. Ibland är frågorna helt fel ställda, så att det inte går att få ett rimligt svar. Vi kan ta sociala medier som exempel. Där säger många att det är för tidigt att säga om det är bra eller dåligt men att tiden kommer att utvisa. Så är det inte. Frågan är fel ställd och vi kommer aldrig att kunna slå fast om sociala medier är bra eller dåligt. Vi kommer med stor sannolikhet att kunna närma oss kunskap om i vilka situationer, för vilka individer eller grupper, i vilka kontexter sociala medier är bra eller dåligt, men även där kommer vi att få vaga, icke heltäckande och antagligen rätt meningslösa resultat.

Det finns andra områden där forskningen kan visa på binära resultat; bra eller dåligt. T ex om det är bra eller dåligt att få en rostig spik i foten. Nu är jag inte hjärnforskare så jag gissar bara här men jag tänker mig att det aldrig kan vara bra att trampa in en rostig spik i foten, oberoende av kontext osv. En anledning till att vi aldrig kommer att få ett enkelt svar på vår fråga om sociala medier är att vi aldrig kommer att kunna definiera sociala medier på ett sådant sätt att det betyder exakt samma för alla vi undersöker. Vi måste bryta ner fenomenet och då kommer vi kanske att finna att det är dåligt att utsättas för mycket hat, men det visste vi redan, det ligger närmast i ordets definition. Vi kommer dock aldrig att hitta en gräns bortom vilket hatet är farligt, utan det kommer alltid att vara individuellt.

Det är lika omöjligt som om någon skulle få för sig att undersöka om skolan är bra eller dålig för barn. Vilken skola? Vilket barn? Vilken kontext? Vilken del av skolan? Menar vi fysiskt? Psykiskt? Hur ser lärartätheten ut? Lärarnas utbildningsnivå? Är vi säkra på att vi mäter just detta och att det inte påverkas av andra faktorer, som föräldrarnas inkomstnivå, barnets fysiska kondition, vädret?