Risks and safety on the internet – rapport från EU Kids Online II

Pressmeddelande från The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Södertörns högskola, Umeå universitet och World Internet Institute:

Projektet EU Kids Online som leds från London School of Economics and Political Science har genomfört intervjuer med 9-16-åringar som använder internet i 25 europeiska länder. Det svenska forskarteamet består av Cecilia von Feilitzen, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom och Södertörns högskola, Olle Findahl, World Internet Institute, och Elza Dunkels, Umeå universitet. Projektet finansieras av EC Safer Internet Programme och de nya resultaten presenteras den 21 oktober i samband med Safer Internet Forum i Luxembourg och konferensen IR11 i Göteborg.

Detaljerade resultat kommer i november 2010 men några av resultaten kan avslöjas redan nu.

Mer än var åttonde barn i Europa har blivit oroade eller upprörda av någonting på nätet, visar rapporten som publiceras idag. Det är det första resultatet av en stor europeisk studie där 23000 barn och deras föräldrar har intervjuats. Forskarna poängterar dock att de flesta barn inte haft några negativa upplevelser på nätet och att de flesta också känner sig trygga med att göra sådant som vuxna ofta anser vara farligt.

Medan 12 % av barnen berättade att de blivit oroade eller upprörda av något på nätet – till exempel av pornografi, sexuella eller kränkande meddelanden eller potentiellt skadligt användargenererat innehåll – fann forskarna att föräldrarna sällan kände till de risker deras barn utsattes för. Exempelvis när ett barn mobbas över nätet visste hälften av föräldrarna inte om att det skedde.

Forskarna fann också att barn använder nätet i allt yngre åldrar. Sverige och andra nordeuropeiska länder ligger här i täten.

Intervjuarna, som pratade med barn i åldrarna 9 till 16 år, fann att de yngsta användarna hade mest problem med besvärande innehåll på nätet. Forskarna rekommenderar att insatser görs för att minska riskerna och öka de positiva möjligheterna för de yngsta.

Forskargruppen fann dock att det ökade antalet barn på nätet också ger ökade möjligheter och att alla risker inte leder till någon faktisk fara.

Professor Sonia Livingstone är initiativtagare till projektet och en av författarna till rapporten:

”Studien visar att yngre och yngre barn befinner sig på nätet. Internet är numera en central del av de europeiska barnens liv och de använder nätet för en rad olika aktiviteter som ger dem stora fördelar, t ex skolarbete, spel, se på film och samtala med varandra. Så även om det är oroande att det finns barn som blir upprörda av sådant de träffar på på nätet, är det viktigt att väga detta mot de stora fördelarna och förstå att alla risker inte leder till någon skada.

Till exempel är mobbning över nätet en av de händelser som upprör flest barn medan det samtidigt är den minst förekommande risken av dem som undersöktes i studien. De yngsta barnen tycker att det är svårast att hantera upprörande händelser och det är det område där myndigheter borde arbeta för att skydda och utbilda.”

Andra resultat i rapporten Risks and safety on the internet:

  • Hälften av alla barn tycker att det är enklare att vara sig själv på nätet än utanför.
  • Tonårspojkar är mer exponerade för sexuella bilder medan flickor är lite mer utsatta för kränkande meddelanden. Det är också vanligare att flickor blir upprörda av risker på nätet.
  • En av åtta har sett användargenererat innehåll som förespråkar hat eller anorexi.
  • 48 % av barnen som använder internet har tillgång till det i sitt sovrum och 31 % har tillgång till internet via mobiltelefon eller liknande.
  • Många 11-12-åringar saknar grundläggande färdigheter så som att kunna blockera oönskade kontakter eller att ställa in vem som ska kunna komma åt deras profil.

Hela EU Kids Onlines rapport, Risks and safety on the internet, publiceras samtidigt i London, Luxemburg och Göteborg torsdag 21 oktober och finns tillgänglig på www.eukidsonline.net.

I november kommer en utökad version som även innehåller rekommendationer för beslutsfattare på olika nivåer och nya resultat gällande föräldrars övervakning av barn. Fler detaljer om de enskilda länderna kommer också att publiceras.

För mer information i Sverige kontakta Cecilia von Feilitzen, cecilia.von.feilitzen@sh.se, Olle Findahl, olle.findahl@wii.se eller Elza Dunkels, elza.dunkels@educ.umu.se. För att komma i kontakt med rapportförfattarna eller för att få en pdf-version av rapporten, kontakta LSE press office på +44 207 955 7060 eller Pressoffice@lse.ac.uk

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s