Kategoriarkiv: Konferenser

Dream arrangerar konferens

Dream, Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, arrangerar konferens i vår. I inbjudan står det bland annat:

CALL FOR PAPERS

Globalising trends in knowledge economies, digital participation and changing community needs catalyse transformations of museums, galleries and science centres. The conference will present a rich set of analyses of the current situation and raise important questions about the future for material and immaterial cultural and natural heritage.

 

CONFERENCE THEMES

We invite research papers on the following topics:

  • transforming modes of communication
  • transforming visitor participation and learning
  • transforming institutional organization
  • transforming research methodologies

Then we take Berlin

Imorgon börjar ECER – den stora europeiska utbildningskonferensen som i år går av stapeln i Berlin. Jag och mina kollegor Camilla Hällgren och Gun-Marie Frånberg ska presentera bokprojektet Invisible Girl och de idéer som ligger bakom det. Camilla har gjort presentationen och vi använder förstås några av hennes bilder från Little Sweden.

Allra först åker jag till Göteborg och Ullevi där jag ska träffa deltagarna i utbildningen Elevdatorer och specialpedagogik. En heldag som jag har kört en gång tidigare och det var så otroligt kul. Kunniga och erfarna praktiker som var nyfikna på det jag hade att säga.  Jag lärde mig nog lika mycket som de gjorde.

The International Police Executive Symposium

Idag är jag på konferens i Karlskrona, The International Police Executive Symposium, som är en årlig internationell mötesplats för forskare och praktiker med polisfrågor i väldigt vid bemärkelse. Jag trodde att jag skulle känna mig bortkommen men det är verkligen tvärtom, min forskning passar mycket bra in här.

Jag ska prata utifrån min, Camilla Hällgrens och Gun-Marie Frånbergs artikel Young People and Online Risk. Min förhoppning är ju att komma in på den mer kriminella banan eftersom min typ av forskning är så eftersatt där. Tycker jag iaf. Vi får se om det kan bli några artiklar i polistidskrifter. Om jag hittar intressant forskning här, kommer en rapport efter konferensen.

Konferens i Jordanien i december

Inget för mig men det finns säkert någon läsare som sysslar med mer tekniska saker.

2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies (AEECT) http://ewh.ieee.org/r8/jordan/AEECT2011

6-8 December 2011

The University of Jordan, Amman, Jordan

AEECT 2011 provides an international unique forum to discuss practical approaches and state of the art findings in using the applied electrical engineering and computing technologies to solve national problems that developing countries. This conference has appeared in the IEEE list of conferences and is the first of a series of conferences organized by the IEEE – Jordan Section. It will be hosted by the University of Jordan University. AEECT 2011 accepts applied technical and industrial papers. All papers should not exceed 6 pages including all figures, tables, and references, and must be formatted according to IEEE format guidelines that can be found at: http://ewh.ieee.org/r8/jordan/AEECT2011 . All technical papers published in the AEECT 2011 proceedings will be included in the IEEE Xplore and indexed in both Ei Compendex and ISTP. The technical papers will undergo at least three peer reviews each. Selected authors will also be invited to prepare extended papers of their work for publication in a collection of specialized journals. In addition to the technical papers, we encourage practitioner researchers to submit abstracts on industrial papers. Based on these abstracts, selected practitioners will be invited to submit their full papers and participate in the industrial sessions. These industrial papers will appear in the printed proceedings only. The AEECT 2011 program will include guest speakers, peer reviewed technical program, panel discussions, industrial sessions, and exhibitions around but not limited to the applications of the following topics:

1. Electrical Power Power generation, transmission and distribution; power electronics, systems and applications; electrical machines and adjustable speed drives; renewable energy sources and technology; smart networks reliability; clean and renewable energy markets; power electronics for energy efficient solutions, including data centers; energy systems for buildings; power quality issues related to smart grids and electric vehicles.

2. Control Systems Motion control, motor control, control of mechatronics systems, control of power and energy systems, control of MEMS and NEMS, real-time control, intelligent control, control of teleoperated and cooperative systems, monitoring and supervision, process control, automation, networked control, engine and emission control, control applications, stability and stabilization, observers, estimation and identification.

3. Communications and Networking Wired and wireless networks, UWB networks, next generation networks, P2P networks, heterogeneous networking, intelligent networks, satellite and optical communication, coding, detection and modulation, MIMO, OFDM, signal processing, wave propagation, antenna design, network modeling and performance analysis, reliability, security, privacy, survivability, power management, QoS, communication software and services, simulation and optimization tools, VoIP, network protocols, congestion control, mobility.

4. Computers and Electronics Computer architecture and design, networking and security, information systems, architecture and programming of parallel and distributed systems, embedded and real-time systems, storage systems, operating systems, computer graphics and multimedia, computer peripherals and interfacing, fault-tolerant systems, control systems, neural networks and fuzzy logic, industrial electronics, analog and digital signal processing, integrated circuits, ASIC and CAD design.

5. Mechatronics Mechatronics applications, system integration, robotics, autonomous vehicles, machine intelligence, manufacturing systems, fault detection, sensors, actuators, machine vision, modeling and simulation, micro electromechanical systems (MEMS), human-machine interface.

6. Internet Science Social networks, file sharing (user-generated portals), cloud computing, online communities and virtual teams, internet and society, online software, smart phones and the web, methodological issues in internet-based surveys and experiments, search engines, internet adoption (retailing), social and psychological impact of the internet, e-government, e-voting, e-democracy, the internet and organizations, laws and governance of the web.

7. IT Applications and Services E-business and e-commerce; standards, policies, legislation, and ethics; quality of service (QoS); software metrics for IT services; Arabic language computing and processing, Arabic search engines, Arabic language corpus; IT in health, energy, environment and agriculture; electronic content and education and knowledge-based society; Arabic electronic content; applications of management support systems, e-university, e-government/e-governance applications.

8. Security Security of data transfer over national networks, security of electronic smart cards, E-mail filtering and anti-spam systems, assurance and privacy, secure communications, encryption and cryptography, security and privacy, regulatory aspects of security, forensics, intrusion detection and prevention, mobile and wireless security, multimedia security, security in service oriented architectures.

9. Intelligent Systems Knowledge representation, constraint satisfaction, expert systems, ontology, evolutionary computing, fuzzy logic, neural networks, knowledge discovery and data mining, machine learning and pattern recognition, intelligent database systems, agent architectures and systems, advanced robotic systems, bioinformatics, business intelligence, games programming, health science and medical systems, multimedia applications, web services.

Intelligent Systems Important Dates: Paper Submission Deadline: Aug 21, 2011 Industrial Abstract Deadline: Sep 4, 2011 Review Decision Notifications: Oct 9, 2011 Final Submissions and Registrations: Nov 6, 2011 Amman is the capital city of Jordan and its political, cultural, and commercial center. It is the biggest city in Jordan and one of the oldest inhabited cities of the world. Amman contains and is close to several attractions such as Roman ruins, the Dead Sea, the city of Madaba, and Petra. The conference program will include excursions to some of these sites. AEECT2011 is hosted by the University of Jordan, the oldest and largest university in Jordan. Regarding the timing of the conference, it is worth mentioning that Jordanian winters are mild, and in December, the weather is expected to be mostly sunny with average temperatures between 8°C (46°F) and 16°C (61°F). Despite the recent turbulences in the region, Jordan continues to enjoy stability and high levels of security.

Contacts Esam Al-Qaralleh Princess Sumaya University for Technology qaralleh@psut..edu.jo

Frånkopplad: Att förstå och hantera digitalt utanförskap

Från World Internet Institute:

Ellen J. Helsper (London School of Economics) presenterar sin forskning och visar hur det digitala utanförskapet ser ut i England. Därefter följer en diskussion tillsammans med Olle Findahl (World Internet Institute) där frågorna sätts i en svensk kontext.Hela seminariet hålls på engelska!

Begreppet digital delaktighet har sedan 90-talet gått under många olika namn. Idag pratar vår IT-minister Anna-Karin Hatt om ”digitalt innanförskap” som ett av sina sju teman i arbetet med en digital agenda för Sverige. Vad är då digital delaktighet idag, och hur har det betraktats historiskt? Ett tag mättes den digitala klyftan i andel hushåll som hade tillgång till Internet i hemmet, idag vet vi att bilden är långt mera komplex än så. Det räcker inte med tillgång för att skapa användning och det räcker kanske inte heller med användning för att skapa delaktighet.

I rapport Äldre Svenskar och Internet 2010 kan vi se att det finns samband mellan bland annat inkomst, ålder och kön och om man använder Internet. Det finns en relation mellan social och digital delaktighet men hur ser denna relation ut?

För att kunna arbeta med en ökad digital delaktighet måste vi ytterligare definiera begreppet. Vi behöver förstå vilka grupper som står utanför och titta på vad som orsakat deras situation om vi ska få en tydlig bild av vad ett digitalt utanförskap innebär för individiden och samhället.

Datum: tisdagen den 12 april

Tid: 15:00-16.30

Plats: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Ringvägen 100A plan 9. (T-bana Skanstull)

Webbsändning: Seminariet kommer att webbsändas på www.iis.se/live

Anmälan: Senast 11 april via http://12april.axaco.se. Seminariet är kostnadsfritt, men vi debiterar en avgift på 300 kr för den som uteblir utan att avboka.

Frågor: Kontakta Janne Elvelid, 070-358 30 69, janne.elvelid@iis.se

Dr. Ellen J. Helsper undervisar och forskar i medie-och kommunikationsvetenskap på LSE, London School of Economics & Political Science. Hon inriktar sig på kvantitativ medieforskning och studerar sambanden mellan digitalt och socialt utanförskap. Hon har bland annat jobbat med EU Kids Online, ett av Europas största projekt som studerar barn och ungdomars Internetanvändning.

Olle Findahl är forskningsledare vid World Internet Institute, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och också författare till den årliga rapportserien Svenskarna och Internet.

Se även eventet på Facebook.

Stockholm Criminology Symposium

Förra året var jag inbjuden av Brå att berätta om mitt kritiska perspektiv på säkerhet för unga nätanvändare på den årliga konferensen Stockholm Criminology Symposium. Det var väldigt givande på många sätt, att anträda den kriminella banan. Bland annat har det lett fram till en artikel i den finska kriminologtidskriften (jag förstod inte ett ord) och en föreläsning för personal på Justitieministeriet i Helsingfors den 12 april i år.

Jag vill väldigt gärna fortsätta samarbetet med rättsväsendet eftersom jag ser ett stort behov av kunskapsutbyte. Vi kan inte kosta på oss att ha så snäva referensramar som vi har idag. Jag tror på mycket mer samarbete mellan ungdomsforskningen och rättsväsendet. Ett bra sätt är att besöka konferenser som Stockholm Criminology Symposium. För den som vill berätta om sin forskning på konferensen i år är det en vecka kvar att lämna in abstrakt.

Brottsförebyggande rådet (Brå) välkomnar till sjätte upplagan av:
Stockholm Criminology Symposium
Datum: 13-15 juni 2011
Plats: Norra Latin, Stockholm
Symposiet är en årlig konferens med internationellt fokus på det kriminalpolitiska området. Språket är engelska. Under tre dagar samlas över 500 forskare, praktiker och beslutsfattare från hela världen för att ta del av det allra senaste inom området. I år ligger fokus särskilt på hur man kan bryta brottsliga karriärer. Programmet kommer att innehålla ett femtiotal intressanta seminarier inom årets två huvudteman Desisting from crime. It’s never too late! samt Contemporary Criminology.
Sista anmälningsdag är den 18 maj. Mer information finns på vår hemsida:
Välkommen!

Cypern i juli, någon?

World Conference on Educational Technology Researches, July 05-09, 2011. Near East University, Nicosia, North Cyprus.

Abstracts submission extended until : 30 April 2011

The abstracts should be submission overwww.wcetr.org/abstractsubmissions.htmor mailed towcetr.info@gmail.com
For more information please visit the conference official web site:www.wcetr.org

PUBLICATION OF THE PAPERS
*All accepted papers of the conference will be published in Procedia-Social and Behavioral Journal(ISSN: 1877-0428) by ELSEVIER and will be indexed ScienceDirect, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science).
*All proposals will be subjected to peer-reviews. Selected papers from the conference will be considered for extended version publication in the supporting journals.

ABSTRACT SUBMISSION
The abstracts can be one-page long (200-300 words). The abstract include Problem Statement, Purpose of Study, Methods, Findings and Results, and Conclusions and Recommendations (These elements may need some adaptation in the case of discussion papers: Background, Purpose of Study, Sources of Evidence, Main Argument, and Conclusions). Please note that some elements are optional in abstracts.
The abstracts should be submission overwww.wcetr.org/abstractsubmissions.htm or mailed to wcetr.info@gmail.com.

VIRTUAL PARTICIPATION
Researchers who are unable to resolve the funding issue concerning the conference expenses will be provided with an alternative approach for participation, namely, Virtual Online Presentation. Those who would like to make their presentations online from their home countries will also be awarded with a certificate and their papers will be considered for publications similar to other participants as if they were present physically. Those who would like to make use of the Virtual Online Presentationfacility will be requested to send their virtual posters or other soft copy materials such as power point presentations to the secretariat. In addition, these participants who would prefer to make use of the Virtual Online Presentationfacility may also contribute to the conference through video conferencing.

SUPPORTING JOURNALS
Authors of selected articles are welcomed to submit extended version for publication in regular issues of the following reputed journals, in addition to publication in the conference proceedings. New copyright forms must also be signed and delivered to the appropriate journal.

INVATED SPEAKERS
*Prof. Dr. Kinshuk, Athabasca University, Canada
*Prof. Dr. Petek Askar, Izmir University of Economics, Turkey
*Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara University, Turkey
*Prof. Dr. Servet Bayram, Marmara University, Turkey
*Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Bogaziçi University, Turkey

DEADLINES & IMPORTANT DATES
*Abstract Submissions, April 30, 2011* Extended
*Full Paper Submissions, May 30, 2011** Extended
*Early Registration, May 30, 2011
*Early Hotel Reservation, May 30, 2011
*Conference Dates, July 05-09, 2011
*Camera-ready Submission to Elsevier, July 20, 2011
* After the submission date, the authors of abstracts will be notified in 4 day.
** After the submission date, the authors of full paper will be notified in 15 day.

WEATHER
Summer is hot, and winter is mild and rainy in Cyprus island. Nearly 300 days of the year is sunny and one can swim from April to November. In Cyprus in day time, the average weather at the end of the July is high 38°C and low 26.1°C.

TRAVEL AND VISA
The Turkish Airlines (www.thy.com) has directly flight from 75 international different countries to Lefkosa (Ercan) Airport (North Cyprus). The Pegasus Airlines(www.flypgs.com)andAtlasjet Airlines(www.atlasjet.com)have flight to 29 International different countries to Lefkosa (Ercan) Airport.You can book a flight from your original destination to Lefkosa (Ercan) Airportin North Cyprus, which is only 30 minutes away from the conference Hotel. Our travel agency provides free transfers from Lefkosa (Ercan) Airport to the Conference Hotels.

We suggest you to prefer Turkish Airlines, Pegasus Airlines and Atlasjet Airlines. Because, you do not need any visa to travel North Cyprus and, also free transfer from Lefkosa (Ercan) Airport to the Conference Hotels.

ACCOMMODATION
We were special agreement with the Hotels for World Conference on Educational Technology Researches participants only. The ”full board” room rate start from 40 Euro per person. If you make at least three nights hotel reservation, Kyrenia/Nicosia and Famagusta historical places tours is free for you in 09 – 10 July 2011. For more information: http://www.wcetr.org/tours.htm

TOURS (Free for you)

Daily Kyrenia City Shopping Tours:Free shuttle for you; during the conference days; morning, midday, afternoon, evening or night.

Kyrenia (Girne) and Nicosia(lefkosa)Tour:Old Kyrenia Castle, St. Hilarion Castle. Bellapais Abbey, Hz Omer Tomb, Lambousa Kingdom, Municipal Market, Grand Inn, City Walls, Dervis Pasa Mansion, Gambler’s Inn, Lusignan House, Museum of Mevlevi Tekke, Selmiye Mosque and Near East University.

Magosa (Famagusta) Tour: Akkule Mosque, Canbulat Tomb & Mosque, City Walls of Famagusta, Enkomi, Lala Mustafa Pasa Mosque, Namik Kemal Dungeon & Museum, Nitovikla Castle, Othello’s Tower, Salamis, Sinan Pasa Mosque (St. Peter & St. Paul Church), St. Barnabas Monastery and Icon & Archaeology Museum, St. Francis Church, St. George of Latin’s Church, and Cantara Castle

ABOUT NORTH CYPRUS
http://northcyprus.cc/
www.ercanairport.co.uk
www.oscarresort.com
www.vunipalacehotel.com
www.neu.edu.tr

For more information please visit the conference official web site:www.wcetr.org

Next Conferences:
Call for Papers: 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance-2011. 24-29 May 2011, Near East University, Cesars’ Hotel and Resorth, Antalya, Turkey. www.wcpcg.org.
Call for Papers: World Conference on Innovation and Software Development. September, 02-04, 2011. Bahcesehir University, Istanbul, Turkey. www.insode.org
Call For Papers: 2nd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. October 13-15, 2011. Bahcesehir University, Istanbul, Turkey. www.wc-lta.org.
Call for Papers: 2nd World Conference on Information Technology – 2011. Bahcesehir University, Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & Spa, Antalya, Turkey. www.wcit.eu.
Call for Papers: 4th World Conference on Educational Sciences – 2012. Barcelona, Spain. February 02-05, 2012. www.wces.info.

Skolverket tipsar om konferenser

Skolverkets webbplats IT i skolan samlar bland annat viktiga konferenser i ett kalendarium. Här är vårens händelser:

24 mars Konferens: Framtidens läromedel 2011

30 mars Konferens: Ung 3.0 – ungdomskultur och ungdomarnas medieanvändning

6 april Konferens: Pedagogiska utmaningar inför Gy 2011

11 april Konferens: Skolkonferens Datainspektionen

12 april Seminarium: Sociala medier i skolbiblioteket

10 maj Konferens: Räcker det inte med att googla?

19 maj Konferens: Framtidens lärande 2011

15 juni Konferens om digital kompetens och skolutveckling