Kategoriarkiv: Spel

E-sportförälder

 

Sverok har tagit fram en guide till föräldrar till e-sportare. Boken är gratis men har blivit så populär att den tryckta versionen är slut. Den går dock att ladda ner som pdf.

Så här skriver de om boken:

Syftet är att du som är förälder ska få lära dig mer om e-sport och om hur du kan stötta ditt barn i utövandet av den. Tanken är att utbildningsmaterialet ska ge kunskap och förståelse, samt konkreta verktyg som gör att du kan närma dig ditt barns intresse och hjälpa till att förbättra en miljö de spenderar mycket tid i.

Du kommer att få bekanta dig med termer från e-sportvärlden, hur spelen fungerar och vad drivkraften bakom ett passionerat e-sportintresse är. Förhoppningen är också att du som förälder ska inse vilken skillnad du kan göra för e-sporten i stort.

E-sportens plats i samhället är odiskutabel, den är numera en naturlig del av svenska ungdomars fritid. Den kan närmast liknas vid en folkrörelse, där i stort sett allt engagemang kommer inifrån. E-sporten har också en stor styrka jämfört med andra sporter – den kan utövas av människor med helt olika förutsättningar och från helt olika bakgrunder. Potentialen för att e-sporten ska vara inkluderande är enorm!

Samtidigt finns ett problem med bristande vuxennärvaro. Att e-sporten växt fram organiskt och utan några större influenser utifrån har byggt en stark känsla av ägandeskap, men har också gjort att den blivit svår att sätta sig in i. Många föräldrar har väldigt lite kunskap eller insyn i hur ungdomars e-sportande ser ut. Det är ett problem eftersom distansen mellan föräldrar och ungdomar när det gäller spelen skapar svårigheter att kommunicera kring dem och begränsar möjligheten för föräldrar att stötta och hjälpa till att skapa positiva mönster.

E-sporten är fortfarande ung och i behov av stöttning från vuxenvärlden för att forma en mer välkomnande miljö. Du som förälder har både ett ansvar och en stor möjlighet att bidra till en mer inkluderande e-sport i framtiden.

Nätkolls filmer

Igår berättade jag om projektet Nätkoll och idag tänkte jag lyfta fram deras filmer. Utifrån målgruppens särskilda problem arbetade man fram filmmanus om några av de mest centrala ämnena; grooming, näthat och spelande. Filmerna hade premiär på retrobiografen Capitol i Göteborg 7 april 2016 och jag hade turen att vara på plats tillsammans med filmteamet och de suveräna skådespelarna. Det finns fler filmer på Attentions youtubekanal.

Spel spelar roll!

Och på tal om Medierådet och spel (lite som en radioövergång) arrangerar Medierådet Safer Internet Day den 7 februari på temat Spel spelar roll. Safer Internet Day är en internationell dag som ska ägnas åt att uppmärksamma ungas säkerhet på nätet. Medierådet har deltagit sedan 2004 och har sammanställt vilka teman man haft genom åren.

I år handlar det alltså om spel. Det blir en eftermiddag om spel och säkerhet. Bl a kommer Orvar Säfström dit och modererar hela dagen. Och Cecilia von Feilitzen presenterar vår rapport Hur farligt är internet?

När och var:
Dag:    tisdag 7 februari 2012

Tid:     kl 14–17
Plats:   Filmhusets foaje och Bio Victor
Adress: Borgvägen 1, Stockholm, T-bana Karlaplan
Anmälan: görs till Aki Nyman (aki.nyman@statensmedierad.se) senast 2 februari (deltagande är kostnadsfritt och alla intresserade är välkomna).

Speldebatten

Mer om spel. Vi fick en rätt hetsig debatt om datorspel för några veckor sedan. Eller hetsig var kanske att ta i. Tre forskare vid Karolinska institutet gick ut i DN debatt med rätt allvarliga anklagelser mot Statens medieråds rapport om datorspel.

Statens medieråd ger i en nyligen publicerad rapport en gravt felaktig bild av forskningen om våldsamma datorspel. Den är ett hån mot flera decenniers seriös forskning.

Statens medieråd gick till motangrepp i en replik.

Datorspel är alldeles uppenbart en kulturyttring som betyder mycket för såväl barn och unga som för en del vuxna. Att det går att slå fast att forskningen hittills inte lyckats finna bevis för att våldsamma datorspel skulle leda till våldsamma spelare är inte att säga att det är fritt fram för allt.

Därefter har forskarna från KI fått ge ytterligare en replik och Statens medieråd fick gå ut på sin webb och avsluta med en kort sammanfattning av sin syn på det hela.

De tre forskarna vid Karolinska institutet (KI) framhärdar i en ”slutreplik” 18/1 på DN.se att Statens medieråds kartläggning av forskningen om våldsamma datorspels effekter på spelarna är felaktig. Statens medieråd välkomnar ett fortsatt samtal kring barns medieanvändning och har tidigare bjudit in dessa forskare att medverka i referensgruppen för rapporten, men de har avböjt. Vi är förvånade över tonläget i debatten. Detta höga tonläge gynnar inte någon. Vi värnar om samma barn. KI-forskarnas argument blir allt ihåligare, och det börjar bli tröttsamt att förklara vad som egentligen står i vår rapport eftersom vi hela tiden måste försvara oss mot medvetna eller omedvetna feltolkningar.

Statens medieråd ombildades nyligen och i samband med detta anställdes Ulf Dahquist som forskningsansvarig. Det har varit ett enormt lyft och bådar gott inför det fortsatta arbetet med att stötta unga i deras medieanvändning. Heja, Medierådet!

Och så kom en härligt ironisk elakhet på ledarsidan: Fiktivt våld gör forskare aggressiva.