Kategoriarkiv: Böcker, tidskrifter

Nätmobbningsboken

bild

Just nu befinner jag mig i ett förtjusande litet hus i Visbys innerstad (bilden är tagen från mitt skrivbord) och ägnar hela dagarna åt att skriva på ett bokmanus. Arbetsnamnet är Näthat, närkärlek och nätmobbning, precis som den föreläsning jag åker runt med också. Mycket av materialet är det som kallas konceptuellt material, det vill säga filosofiska resonemang utifrån min och andras forskning. Resonemang som svarar på frågor som Hur ska vi förhålla oss till det här som nu ändå ser ut som det gör? Men det finns också mycket material från den rapport jag skrivit på uppdrag av Skolverket och som – tro det eller ej – kommer ut denna månad. Det har varit en mycket långdragen historia med många olika censurnivåer, jag tror att det kallas gatekeepers, och redaktörsnivåer. Och många olika viljor. Det var vid ett tillfälle nära ögat att jag hade varit tvungen att använda mig av ordet cybermobbning! Det hade jag aldrig kunnat gå med på naturligtvis. Jag har ju min stolthet att tänka på, oavsett om jag skulle kunnat skylla på redaktören. Cyber är ett ord som ses som obsolet i svenskan idag och jag är för fåfäng för att riskera att anklagas för att vara kvar i den halvmoderna tiden då ordet cyber fortfarande användes, ca 2002 som allra senast. Nåja, ni kan alltså se fram emot Skolverkets Antologi om kränkningar i skolan och mitt kapitel Vad är särskilt med kränkningar på nätet? inom ett par veckor.

Men tillbaka till min bok. Jag kommer att ha ett bokmanus tillräckligt klart för någon annan att läsa den 20 december. (Ja, jag är så organiserad så jag har ett datum för detta! Kan vi gå vidare till sakfrågan?) Frågan är vad jag ska göra av manuset, vem som ska få läsa det och hur det ska publiceras. Allra helst vill jag publicera det som vi har gett ut Invisible Girl, alltså gratis över nätet så att det är lätt att sprida och förhoppningsvis läsa. Men det finns problem med det. Vi var en hel redaktion i det fallet så vi var många som kunde hjälpas åt med korrekturläsning, kritik, osv. Sen hade vi finansiering för kostnaderna som uppstår om man vill att det ska sättas snyggt och i vårt fall även finnas i pappersformat. Om jag hade pengar skulle jag hyra in någon som gör förlagets jobb och ge ut den som e-bok och print-on-demand, men jag har inte de resurserna. Det finns även nackdelar med att ge ut böcker på det sättet och det handlar paradoxalt nog om just spridningen. Många som jag vänder mig till vill fortfarande läsa en pappersbok och de vill använda traditionella kanaler när de skaffar boken. Och naturligtvis att det är kul att finnas i bokform, snarare än en trist pdf…

Så jag tar gärna emot tips. På alternativa sätt att ge ut, men även gärna förslag från förlagen. Så får jag se vad jag väljer till mitt manus. Jag har lagt ner min själ i detta manus och det är inget jag vill slarva bort.

Kort beskrivning av boken

Näthat, närkärlek och nätmobbning är en lättläst bok som tar upp frågor om negativa och positiva yttringar på nätet. Boken baseras på en forskningsöversikt om nätmobbning som författaren gjort på uppdrag av Skolverket. Målgruppen är lärare, lärarstuderande, föräldrar men även andra yrkesgrupper som arbetar med unga samt vuxna i allmänhet som funderar på de här frågorna. Ur innehållsförteckningen:

 • Finns verkligen nätmobbning?
 • Näthat
 • Nätkärlek
 • Nätmobbning
 • Förekomst
 • Upplevelser av nätmobbning
 • Upptrappade konflikter
 • Skolans ansvar
 • Vad kan vi göra?
 • Förhållningssätt

Publikationer i höst

Under hösten kommer jag ut med ett antal publikationer. Några är väl inte helt klara än men det jag vet idag är:

1. Finns nätmobbning? Ett kapitel i Skolverkets antologi om mobbning. Ett antal forskare har fått i uppdrag att belysa mobbning ur olika synvinklar med skolpersonal som målgrupp. Det ska vara texter som ger personalen verktyg att hantera mobbning i skolans vardag. Ska komma ut som pdf under hösten. Så här inleder jag mitt kapitel:

Detta kapitel har kommit till som en fördjupning och en problematisering av kränkningar och mobbning på nätet.  Fenomenet belyses här främst ur ett pedagogiskt och ungdomsvetenskapligt perspektiv med fokus på förståelse av och möjliga sätt att motverka problemen.  Kapitlet bygger slutsatser av forskning inom området och på intervjuer med elever och olika yrkesgrupper i skolan som gjordes i samband med Skolverkets utvärdering. 

2. Olle Findahl, Elza Dunkels & Cecilia von Feilitzen (2013) Med egna ord. Nordicom, Göteborgs universitet. Den senaste rapporten på svenska från EU Kids Online. Kommer ut som pdf inom kort. I förordet kommer det att stå:

EU Kids Online II är ett forskningsprojekt med en stor datainsamling om internetanvändande 9-16-åringar och deras föräldrar i 25 europeiska länder, företrädesvis inom EU.1 I varje land intervjuades ca 1 000 barn och deras föräldrar under år 2010. Undersökningen gäller alltså inte alla barn i 9-16-årsåldern utan  de 9-16-åringar som använder internet.

EU Kids Online finansieras av EU-kommissionens Safer Internet Programme och leds av professor Sonia Livingstone och doktor Leslie Haddon vid London School of Economics and Political Science. En större rapport om de drygt 25 000 internetanvändande, europeiska barnen sammantagna publicerades den 13 januari 2011. Rapporten heter  Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings (Livingstone et al. 2011) och finns tillgänglig på www.eukidsonline.net. Där återfinns också en lång rad andra rapporter varav den senaste i maj 2013 är  Children’s Use of Online Technologies in Europe. A review of the European evidence base (Ólafsson et al. 2013).

I  EU Kids Online II ingår ett nätverk med forskare från varje land som får bearbeta, analysera och presentera sina nationella resultat, varav vi är de svenska representanterna. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media vid Nordicom, Göteborgs universitet, har det nationella huvudansvaret.

I en tidigare rapport  Hur farligt är Internet?, har resultaten från den svenska delen av den europeiska undersökningen presenterats (von Feilitzen, C., Findahl, O., & Dunkels, E. 2011). Där ingick inte de öppna svar som både barn och föräldrar lämnade under intervjuerna. I denna rapport redovisas och analyseras dessa svar med föräldrarnas och barnens egna ord.

3. Just nu arbetar jag och Simon Lindgren, professor vid sociologiska institutionen här i Umeå, på en antologi där vi lyckats få med några av de smartaste och mest erfarna tänkarna kring samtida medier i skolan. Håll utkik för namnen på författarna publiceras inom kort. Dessutom kommer flera av författarna att delta i ett seminarium under Mötesplats Skola i Göteborg måndag 28 oktober. Där kommer vi att prata om våra respektive kapitel i en speed date med seminariedeltagarna. Seminariet Interaktiva medier och lärande – några perspektiv på en skola i samtiden beskrivs så här:

Författarna till en ny bok om IT i utbildning berättar om sina perspektiv på en skola i samtiden. Du får chansen att lyssna på korta presentationer på en mängd olika teman, alla med målet att bidra till skolutveckling. Tid för frågor och diskussion.

4. Någon gång, förhoppningsvis under hösten, kommer en rapport från projektet Sociala skillnader i unga kvinnors hälsa, som drivs av Kvinnor Kan. Mitt bidrag till projektet har varit en föreläsning på temat och ett kapitel i rapporten. Just nu finns inget utgivningsdatum men projektet avslutas i Stockholm eftermiddagen 6 september, där jag ska prata om mitt kapitel som heter Hur mår unga kvinnor på nätet? Sammanfattningen av kapitlet lyder:

I debatten framstår ofta flickors och unga kvinnors nätanvändning som problematisk. Det finns emellertid inget stöd för den bilden i forskning om unga och nätet. Tvärtom tycks flickor och kvinnor tillhöra de grupper som bäst utnyttjat nätets erbjudanden om en arena att uttrycka sig på. Detta kapitel diskuterar varför bilden om flickors och unga kvinnors utsatthet ändå är så stark i media och i det allmänna medvetandet. Dels ges en bakgrund till hur debatten uppkommit genom en tillbakablick till 1990-talet och de mediepaniker som då uppstod och som färgade debatten, dels genom att presentera begreppet juvenism, som är ett sätt att identifiera en maktstruktur som bygger på ålder. Vidare diskuteras personlig säkerhet på nätet och hur säkerhetsråd som inte bygger på vetenskaplig kunskap kan vara farligare än att inte ge några råd alls. Avslutningsvis ges några förslag till förebyggande strategier tänkta för organisationer och skola men främst för individer. Dessa strategier kan användas i det förebyggande arbetet tillsammans med unga.

5. Edit: Jag glömde den jag sitter och sliter med precis nu! Invisible Girl kommer ut som pappersbok, förmodligen redan nästa vecka. Mer info om hur ni kan köpa den eller tipsa ert bibliotek kommer.

Jag lägger naturligtvis ut närmare information så snart de olika texterna finns att läsa.

Andra upplagan av Vad gör unga på nätet?

Idag fick jag ett stort paket med mina egna böcker från förlaget. Jag brukar beställa några exemplar utöver de man får som författare. Det är bra att ha till försäljning när jag är ute och föreläser. Och nu har jag ju den underbara lilla grejen till Iphone som gör att jag kan ta betalt med kort. Helt galet praktiskt! Förr i tiden var det alltid samma skämt när folk ville köpa boken men inte hade pengar: Tar du kort? Och så skrattade vi tillsammans. Men sedan något år är det alltså möjligt.

Det är inte alla som får skriva en andra upplaga så jag är mycket stolt över att ha fått göra det. En bok om nätet riskerar ju att ha ännu kortare livslängd än en som handlar om något som inte förändras lika snabbt men jag har tydligen lyckats hänga kvar. Och alla som, liksom jag, har retat sig på ålderdomligheter i första upplagan kan nu läsa den nya med behållning. Och naturligtvis är det mer än bara uppdateringar av det gamla, jag har ju forskat mer. Parasociala relationer och nätmobbning tillhör de områden som jag helt kort berör i nya upplagan.

Köp, läs och hör av er med tankar! Och gå med i facebookgruppen!

Höstens aktiviteter

Under våren och sommaren har jag arbetat med den nya upplagan av Vad gör unga på nätet? och jag kommer att göra den sista korrekturläsningen idag och imorgon. Boken kommer med andra ord snart – ny och förbättrad men i västentligt samma bok förstås. Facebookgruppen för den som är intresserad av boken finns här.

Idag åker jag ner till Göteborg för att imorgon ta mig till Partille för att prata på LärorIKT – en utbildningsdag med massor av intressanta föreläsare. Dagen efter, den 16/8, blir det inspirationsdag för gymnasiepedagoger i Botkyrka. Resten av höstens program får jag presentera någon annan dag. Nu måste jag läsa korrektur.

Invisible Girl snart synlig!

Nu är det bara en fråga om dagar innan vi kan visa upp vårt hjärtebarn Invisible Girl. Den 7 juni släpper vi vår bok Invisible Girl, en antologi där forskare och konstnärer från hela världen lägger pusselbitar för att få den osynliga flickan att framträda. Själva boken är en elektronisk publikation, utgiven av Umeå universitet. Just nu arbetar tryckeriet för fullt för att den ska hinna korrekturläsas och vara klar till den 7 juni.

Någonstans mitt i redaktionsprocessen började vi inse att det är ett unikt material vi fått att förvalta och det kändes fel att bara släppa boken och sen hoppas att folk skulle läsa den. Vi ville göra något mer och en avslutande konferens började ta form i våra huvuden. Så nu har 15 av författarna och konstnärerna bokat biljetter och hotellrum och kommer att vara i Umeå den 7 juni för att berätta om sitt kapitel och träffas och förhoppningsvis smida planer för en fortsättning.

Konferensen är öppen för allmänheten och går av stapeln på Bildmuseet, som ligger naturskönt vid Umeälven. Vi kommer att presentera framför en jätteskärm med älven som fond. På kvällen bjuder Umeå universitet på mingelfest med musik och mat. Läs mer om konferensen här. Har du chansen att vara med bör du utan tvekan ta den. Det är fantastiska projekt som presenteras, och då är ju inte ens alla författare och konstnärer på plats. Inte minst är jag stolt över mitt eget bidrag som jag skrivit tillsammans med min dotter Maya Dunkels – Wayne 4 Ever – I Tramp-Stamp Myself before Someone Else does.

Jag återkommer naturligtvis med information om hur man får tag i boken.

Termer som behöver förklaras

Sitter just nu med manus till en uppdaterad upplaga av Vad gör unga på nätet? Redaktören påpekar att jag har tagit bort mer än hälften av det avsnitt där jag förklarar termer. Och det stämmer bra; jag tyckte att det kändes väldigt 2009 att förklara ord som IRL, chat, ASL och fildelning. Men har jag fel? Och finns det nya termer som behöver förklaras? Målgruppen är väldigt bred vilket krånglar till det hela. Boken läses som kurslitteratur på utbildningar där de flesta studenter talar internet flytande men också av folk med ytterst lite förkunskaper. Alltså måste förklaringarna vara korrekta men begripliga. Låter självklart men det är en pedagogisk utmaning att inte reta den som har fackkunskaper samtidigt som man förenklar så att lekmannen får en chans att begripa.

Tar tacksamt emot alla typer av tankar kring ett avsnitt med termer som behöver förklaras.

Digital feminisms

Tittade på Simon Lindgrens klipp om fjortisar (en del av det projektet kommer för övrigt att finnas med i Invisible Girl-projektet) och hittade genom den ett intressant call: Digital feminisms.

Här blir det lite snabba ryck för sista datum för abstrakt är 15 oktober. Men det är en alldeles för bra grej för att inte sprida vidare.

”IN SEARCH OF DIGITAL FEMINISMS”

Media-N, Journal of the New Media Caucus is pleased to announce a Call for
Papers for the 2012 Spring Edition – Guest Edited by Katherine Behar and
Silvia Ruzanka entitled ‘In Search of Digital Feminisms’.

TIMELINE
– October 15, 2011: Deadline for reception of abstracts/proposals.
– Nov 7, 2011: Notification of acceptance.
– December 15, 2011: Deadline for reception of final papers/artworks.

GUEST EDITORS
Katherine Behar & Silvia Ruzanka

Media-N Editor-in-Chief
Pat Badani

TITLE OF THE EDITION
“In Search of Digital Feminisms”

Läs alla detaljer här.

Nytt nyhetsbrev från Clearinghouse

The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, som har sin verksamhet vid Nordicom, Göteborgs universitet och är finansierat av svenska staten och UNESCO ger ut ett synnerligen innehållsrikt nyhetsbrev några gånger per år, prenumerera genom att maila till clearinghouse@nordicom.gu.se. Senaste nyhetsbrevet hittar du här. Dessutom publicerar Clearinghouse mängder av intressanta rapporter som kan beställas från hemsidan. Vår institution prenumerarar på hela Nordicoms utgivning, där även Clearinghouse publikationer ingår. Det är ett bra sätt att hålla sig informerad till en billig penning.

Unga nätmiljöer – nya villkor för samarbete och lärande

Idag fick jag en rolig bok med posten: Unga nätmiljöer – nya villkor för samarbete och lärande. Själva innehållet har jag läst, och skrivit om, tidigare men det är alltid kul att se boken i tryck. Redaktörer är Mikael Alexandersson och Thomas Hansson och jag fick det roliga uppdraget att skriva förord.

Studentlitteraturs webbplats beskriver man boken så här:

Dagens ungdomar berättar på nätet vad de gör, visar foton, spelar mixad musik och videoklipp, tipsar om filmer, kollar upp resmål, beställer litteratur, betalar räkningar, visar sitt CV och kontrollerar resultatlistor. I dag pågår lärandeprocesser bland unga som det etablerade samhället inte styr över och ibland inte ens känner till.

Den här boken beskriver ungas lärande i samtida medier. Boken ger en god grund till att tänka nya tankar om lärande, skola och lärarutbildning.

 • Vad betyder digitala kommunikationsformer i medielandskapet?
 • Hur utvecklar datorspelare ett gemensamt språk?
 • Hur skiljer sig ungas bloggande från vuxnas?
 • Går det att skapa en gemensam syn på IT som pedagogiskt redskap?
 • Hur kan vi skapa digitala berättelser om värdegrundsfrågor?
 • Hur samspelar vuxna och unga på nätet?
 • Vad fordras för att bli godkänd som medlem i en community?
 • Hur kan den nya teknologin påverka våra tankar, ideal, normer, identitet och vårt Jag?

Boken vänder sig till studenter, lärare och forskare med intresse för nya teknologier och nya medier. I boken återfinns en rad rapporter från fallstudier, både i skolan och utanför, vilket ger läsaren en förankring i ett område som annars kan vara svårt att överblicka.

Man kan läsa mitt förord, tillsammans med redaktörernas inledning och ytterligare några sidor ur boken i provkapitlet.

Nu är de här!

I mer än ett år har jag och mina kollegor Gun-Marie Frånberg och Camilla Hällgren arbetat med två böcker som vi i ett svagt ögonblick lovade att skriva till det amerikanska förlaget IGI Global: Youth Culture and Net Culture: Online Social Practices och Interactive Media Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior. Det var självklart mycket mer jobb än vi kunnat ana samtidigt som det lika självklart har varit en underbar resa. Och idag fick jag hålla i böckerna! De finns på riktigt nu!


Det är något av det bästa som har skrivits om unga och nätet. Och det säger jag inte på något skrytsamt sätt. Det är nämligen inte vi själva som har skrivit böckerna. Vi har skrivit ett kapitel i varje bok men huvudjobbet har varit som redaktörer och en massa kloka människor över hela världen har bidragit med kapitel. Faktum är att vi har författare från alla världens kontinenter utom Sydamerika.

Men det är inte det bästa. Det bästa är att alla hade så smarta idéer, så innovativ forskning att berätta om och att alla hade förstått vad vi menade med  kritiskt perspektiv i vår kallelse. Så det är verkligen viktig forskning som fyller dessa maffiga volymer.

Jag återkommer med innehållsförteckning, det blir för långt här. Under tiden kan ni läsa gratiskapitlen som förlaget bjussar på: Young People and Online Risk och Youth and Contemporary Learning.